How to Post an Ad
You can submit your ad by filling out the form on the right side of this page. It should be short and clear: topic - content (what, where, when) - contact info.

It's very important to show in a cover message country and region, that an ad is addressed to.


We will publish ads related only to Ukrainian communities in:
> District of Columbia-Maryland-Virginia area of USA;
> United States & Canada;
> Ukraine (ads have to be about Ukraine and diaspora connections);
> World (ads have to be related to Ukrainian communities in all other countries but US & Canada).

Named classifieds pages will be activated as soon as first ads are submitted to post.

All standard ads up to 150 characters and not related to any kind of money making business are posted for FREE.

If you want to place a longer ad (up to 500 characters) or have it published highlighted, please, pay for it as for commercial ad.


Commercial ads are posted as paid ads, and the cost starts from $2.00 per ad of up to 125 characters, $8.00 - up to 500 characters.

Please, add 50% if you want your commercial ad highlighted.

You can pay for your commercial classified ad by using the payment link below.


All classified adds are stay posted for three months unless re-post is requested and paid as mentioned above.


We also offer a banner advertising program.

WARNING! We reserve the right not to publish commercial ads about services similar to services provided by Ukraina, Inc.
Як розмістити оголошення
Ви можете додати своє оголошення, заповнивши форму на правому боці сторінки. Воно має бути коротким і чітким: тема - зміст (що, де, коли) - контактна інформація.

У супровідному повідомленні дуже важливо вказувати країну й регіон, на який розраховане оголошення.

Ми опублікуємо лише оголошення, які мають відношення до українських громад в:
> районі Великого Вашингтона (District of Columbia-Maryland-Virginia) США;
> Сполучених Штатах і Канаді;
> Україні (оголошення мають стосуватися зв'язків України з діаспорою);
> світі (оголошення мають стосуватися українських громад в усіх країнах поза США й Канадою).

Названі сторінки класифікованих оголошень будуть запускатися по мірі одержання оголошень для розміщення.


Усі стандартні оголошення обсягом до 150 знаків і не пов'язані із комерційною діяльністю, розміщуються БЕЗКОШТОВНО.

Якщо ви хочете розмістити довше оголошення (до 500 знаків) або опублікувати його з виділенням, будь ласка, оплатіть його як комерційне.


Комерційні оголошення розміщуються на платній основі, і вартість їх починається з $2.00 за оголошення до 125 знаків, $8.00 - до 500 знаків.

Виділення комерційних оголошень додає 50% до вказаної вище вартості.


Ви можете оплатити своє комерційне оголошення, натиснувши на кнопку внизу.


Усі класифіковані оголошення залишаються на сайті упродовж трьох місяців, окрім випадків, коли перепостування запрошено і оплачено, як зазначено вище.


Ми також пропонуємо  програму банерної реклами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Ми залишаємо за собою право не публікувати комерційні оголошення про послуги подібні до тих, які надає Україна, Інк.
 

      Submit an Ad |
      Подати оголошення

    Categories | Категорії

    All